เตือนฉัน

Every 3 months

เตือนความจำฉันเมื่อครบกำหนดให้บราเวคโต
ทุก 12 สัปดาห์

Ensure your dogs' protection

The benefits to signing up

We offer a great reminder service that helps you keep your dog protected at all times.

 • Calendar Reminder

  Peace of mind

  You don't have to worry about marking the dates down on a calendar or trying to remember.

 • Mobile Reminder

  12 week reminder

  It's great to know that even when life gets busy that you will be sent an email when your dogs' Bravecto is due.

 • Heart

  Spend more time

  Let us help so you can relax and enjoy some quality time with your dog.

Ensure your dogs protection

ประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติม

เรานำเสนอระบบบริการเตือนความจำ เพื่อช่วยคุณให้การป้องกันสุนัขของคุณจากเห็บและหมัด ได้ตลอดเวลา

 • Calendar Reminder

  สิ่งดีๆ ที่คุณได้รับ

  ไม่ต้องกังวลว่า จำเวลาผิด หรือ ต้องจดจำเอง

 • Mobile Reminder

  ระบบเตือนทุก 12 สัปดาห์
  หรือ 3 เดือน

  เพราะไม่ว่าชีวิตแต่ละวันจะมีภาระกิจมากมายแค่ไหน คุณจะได้รับ อีเมลล์ แจ้งเตือนเมื่อ สุนัขของคุณถึงเวลาที่จะรับบราเวคโต ครั้งใหม่แล้ว

 • Heart

  มีเวลาว่างมากขึ้น

  ให้เราช่วยให้คุณมีเวลาในการพักผ่อนและสนุกสนาน ในช่วงเวลาที่มีค่ากับสุนัขของคุณ

Sign up

We offer an Email Reminder

Email Reminder

Learn More

Sign up

We offer an Email Reminder